SØK STED PÅ TYPING (ESC FOR Å LUKE)

[email protected]
+39 392 907 1355

Hopp til innholdet

PERSONLIG POLITIKK FOR BRULOVESBYRÅ

Personvernregler for nettstedet www.luxuryweddingsicily.com 

Informasjonen var i henhold til og for virkningene av lovdekret 30. juni 2003, n. 196 av kunsten. 13, (Persondatabeskyttelseskode) og EU-forordning 2016/679 om databeskyttelse (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679)

Datakontrollør og DPO

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er
Luxury Wedding Sicily
Via 4. november 68
95030 Mascalucia
Kontaktinformasjonen til den dataansvarlige er
e-post: [email protected]

Listen over ledere er tilgjengelig og oppdatert på kontoret angitt ovenfor

Typer data samlet inn

1. Registreringsdata: Disse dataene blir bedt om under registrering på nettstedet, også gjennom IT-verktøy og prosedyrer
2. Navigasjonsdata: Datasystemene og programvareprosedyrene som brukes til å betjene nettstedet, tilegner seg under sin normale drift noen personlige data hvis overføring er implisitt i bruken av internettkommunikasjonsprotokoller.
3. Tjenesteaktiveringsdata: IT-systemene og programvareprosedyrene som brukes til å betjene tjenestene, skaffer seg, under normal drift, IP-adressedataene som brukes av brukerne som kobler til Origin Site og tilhørende tjenestelogger.
4. Informasjonskapsler: Nettstedet bruker informasjonskapsler som spesifisert i riktig informasjon på nettstedet

Personopplysninger kan leveres fritt av brukeren eller, i tilfelle bruksdata, samlet inn automatisk under bruk av dette programmet.

Levering av data

Med mindre annet er spesifisert, er registreringsdata obligatorisk, og unnlatelse av å oppgi til og med delvise data vil gjøre det umulig. I de tilfeller der noen data er angitt som valgfrie, kan brukerne fritt fra å kommunisere slike data, uten at dette har noen konsekvens på tilgjengeligheten av tjenesten eller på dens drift. Brukere som er i tvil om hvilke data som er obligatoriske, oppfordres til å kontakte eieren.
Enhver bruk av informasjonskapsler - eller andre sporingsverktøy - av denne applikasjonen eller tredjeparts tjenesteleverandører som brukes av denne applikasjonen, med mindre annet er spesifisert, er ment å tilby tjenesten som brukeren ber om, i tillegg til de ytterligere formålene beskrevet i dette dokumentet og i retningslinjene for informasjonskapsler, hvis tilgjengelig.
Brukeren påtar seg ansvaret for personopplysningene til tredjeparter som er innhentet, publisert eller delt gjennom denne applikasjonen, og garanterer å ha rett til å kommunisere eller spre dem, og frigjøre eieren fra ethvert ansvar overfor tredjeparter.

Datakommunikasjon

Uten å berøre kommunikasjon som utføres i samsvar med juridiske forpliktelser, kan all data som samles inn og behandles kommuniseres for de formålene som er angitt ovenfor: Tredjeparter, utnevnt av Luxury Wedding Sicily for utførelse av aktiviteter som er direkte knyttet til eller som er medvirkende til levering og distribusjon av tjenester som tilbys via nettstedet. Emner som tilhører vårt nettverk, partnerskap og distribusjon av tjenester; Emner som kan lære om det, som "ansvarlig" eller "ansvarlig" for Luxury Wedding Sicily, for eksempel ansatte som tilhører administrasjonskontorer, kommersiell, produksjon og teknologi. Den oppdaterte listen over fagene som dataene kommuniseres til, er tilgjengelig for Luxury Wedding Sicily-kontorer. Personopplysninger vil uansett ikke være gjenstand for formidling.

Data overføring

I henhold til EU-forordning 2016/679 om databeskyttelse (GDPR, General Data Protection Regulation) bemerkes det at dataene som overføres til Foster Marketing ved hjelp av elektroniske eller i alle fall automatiserte, IT- eller telematikktjenester overføres og lagres i:
ITALIA ved det operative hovedkvarteret til Luxury Wedding Sicily registrert kontor: Mascalucia, via 4. november 68
Overføringen av data ble utført av Luxury Wedding Sicily i samsvar med bestemmelsene i forordning 2016/679 og artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46 / EF. Mer informasjon om kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig tredjeland er tilgjengelig på følgende lenke.

Metode for behandling

Behandlingen av data skjer med eller uten hjelp av elektroniske eller i alle fall automatiserte, datastyrte eller telematiske verktøy, med logikk som er strengt relatert til de nevnte formålene. Opplysningene vil bli behandlet på en lovlig og korrekt måte og i alle fall i samsvar med ovennevnte regelverk, ved hjelp av instrumenter som garanterer sikkerhet og konfidensialitet, og kan også utføres ved hjelp av automatiserte verktøy for å lagre, administrere og overføre dataene. Behandlingen vil bli utført, hovedsakelig av den interne organisasjonen av selskapet under ledelse og kontroll av databehandleren og for de formålene som er angitt ovenfor, også av konsernselskaper eller tredjeparter. Datalagring vil finne sted i et skjema som gjør det mulig å identifisere den registrerte i en periode som ikke overstiger det som er nødvendig for formålet de blir samlet inn og behandlet for.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Innehaveren behandler personopplysninger knyttet til brukeren dersom en av følgende betingelser foreligger:
Brukeren har gitt samtykke for ett eller flere spesifikke formål;
Merk: i noen jurisdiksjoner kan eieren være autorisert til å behandle personopplysninger uten brukerens samtykke eller en annen av de juridiske grunnlagene spesifisert nedenfor, så lenge brukeren ikke motsetter seg ("opt-out") mot denne behandlingen.
Dette er imidlertid ikke aktuelt hvis behandlingen av personopplysninger er regulert av europeisk lovgivning om beskyttelse av personopplysninger;
behandlingen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt med brukeren og / eller utførelse av tiltak før kontrakten;
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt;
behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av offentlig interesse eller for utøvelse av offentlig myndighet gitt av innehaveren;
behandlingen er nødvendig for å forfølge eierens eller tredjeparters legitime interesse.
I alle fall er det alltid mulig å be eieren om å avklare det konkrete juridiske grunnlaget for hver behandling og spesielt å spesifisere om behandlingen er basert på loven, gitt i en kontrakt eller nødvendig for å inngå en kontrakt.

Plass

Dataene blir behandlet ved datakontrolløren og på ethvert annet sted der partene som er involvert i behandlingen er lokalisert. Kontakt eieren for mer informasjon.
Brukerens personlige data kan overføres til et annet land enn det der brukeren befinner seg. For å få ytterligere informasjon på behandlingssiden kan brukeren henvise til avsnittet om behandling av personopplysninger.
Du har rett til å innhente informasjon om det juridiske grunnlaget for overføring av data utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon av folkeretten eller som består av to eller flere land, for eksempel FN, samt om sikkerhetstiltak som er tatt av datakontrolleren for å beskytte dataene.
Hvis en av overføringene beskrevet ovenfor finner sted, kan brukeren henvise til de respektive delene av dette dokumentet eller be om informasjon fra den dataansvarlige ved å kontakte ham på åpningsdatoene.

Oppbevaringsperiode

Dataene blir behandlet og lagret i den tiden som kreves av formålene de ble samlet inn for.
Derfor:
Personopplysninger som samles inn for formål relatert til utførelse av en kontrakt mellom eieren og brukeren, blir beholdt til gjennomføringen av kontrakten er fullført.
Personopplysninger som samles inn for formål relatert til den dataansvarliges legitime interesse, vil bli beholdt til slik interesse er oppfylt. Brukeren kan få ytterligere informasjon om den legitime interessen som eieren forfølger i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte den dataansvarlige.
Når behandlingen er basert på samtykke fra brukeren, kan behandlingsansvarlig beholde personopplysningene i lengre tid til slikt samtykke blir tilbakekalt. Videre kan behandlingsansvarlig være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i lengre tid i samsvar med en juridisk forpliktelse eller en myndighets pålegg.
Ved slutten av oppbevaringsperioden vil personopplysningene bli slettet. Derfor, på slutten av denne perioden, kan ikke rett til innsyn, kansellering, rettelse og retten til dataportabilitet lenger utøves.

Formål med behandlingen av innsamlede data

Dataene om brukeren blir samlet inn for å tillate eieren å tilby sine tjenester, samt for følgende formål: Interaksjon med eksterne sosiale nettverk og plattformer, Analytics, adresseadministrasjon og sending av e-postmeldinger, tilgang til kontoer på tredjeparts tjenester , og kontakt brukeren.
For å få ytterligere detaljert informasjon om formålet med behandlingen og om personopplysningene som er konkret relevante for hvert formål, kan brukeren henvise til de relevante delene av dette dokumentet.

Detaljer om behandling av personopplysninger

Personopplysninger samles inn for følgende formål og ved hjelp av følgende tjenester:
Adresseadministrasjon og sending av e-postmeldinger

Denne typen tjenester lar deg administrere en database med e-postkontakter, telefonkontakter eller kontakter av hvilken som helst annen type som brukes til å kommunisere med brukeren.
Disse tjenestene kan også tillate oss å samle inn data relatert til dato og klokkeslett hvor meldingene vises av brukeren, samt brukerens samhandling med dem, for eksempel informasjon om klikk på koblingene som er satt inn i meldingene.
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
MailChimp er en adresseadministrasjon og e-postmeldingstjeneste levert av The Rocket Science Group, LLC.
Personopplysninger samlet inn: e-post.
Behandlingssted: USA - Personvernregler.

Statistikk
Tjenestene i denne delen tillater datakontrolleren å overvåke og analysere trafikkdata og brukes til å holde oversikt over brukeratferd.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en webanalysetjeneste levert av Google Inc. (“Google”). Google bruker de personlige dataene som samles inn for å spore og undersøke bruken av denne applikasjonen, utarbeide rapporter og dele dem med andre tjenester utviklet av Google.
Google kan bruke personopplysningene til å kontekstualisere og tilpasse annonseringene til annonseringsnettverket.
Samlet personlig informasjon: informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingssted: USA - Personvernregler - Meld deg ut.

Kontakt brukeren

Postliste eller nyhetsbrev (denne applikasjonen)
Ved å registrere seg i adresselisten eller nyhetsbrevet blir brukerens e-postadresse automatisk lagt til i en liste over kontakter som e-postmeldinger som inneholder informasjon, inkludert kommersiell og salgsfremmende informasjon, knyttet til denne applikasjonen kan overføres. E-postadressen til brukeren kan også legges til i denne listen som et resultat av registrering i dette programmet eller etter et kjøp.
Samlede personlige opplysninger: Postnummer, by, etternavn, e-postadresse, fornavn, telefonnummer, yrke og provins.
Kontaktform (denne applikasjonen)
Ved å fylle ut kontaktskjemaet med sine data, samtykker brukeren til deres bruk for å svare på forespørsler om informasjon, tilbud eller annen type som er angitt av skjemaoverskriften.
Samlede personlige data: postnummer, etternavn, e-postadresse, fornavn, telefonnummer og yrke.

Interaksjon med sosiale nettverk og eksterne plattformer

Denne typen tjenester lar deg lage interaksjoner med sosiale nettverk eller andre eksterne plattformer direkte fra sidene i dette programmet.
Samspillet og informasjonen som er innhentet av denne applikasjonen er i alle fall underlagt brukerens personverninnstillinger knyttet til hvert sosiale nettverk.
Hvis en interaksjonstjeneste med sosiale nettverk er installert, er det mulig at selv om brukerne ikke bruker tjenesten, samler den samme trafikkdata knyttet til sidene den er installert på.
Like-knapp og sosiale sosiale widgets (Facebook, Inc.)
"Like" -knappen og Facebook sosiale widgets er tjenester for interaksjon med det sosiale nettverket Facebook, levert av Facebook, Inc.
Samlet personlig informasjon: informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingssted: USA - Personvernregler.
+1-knapp og sosiale sosiale widgets (Google Inc.)
+ 1-knappen og sosiale sosiale widgets er tjenester for samhandling med det sosiale nettverket på Google+, levert av Google Inc.
Samlet personlig informasjon: informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingssted: USA - Personvernregler.
Tweet-knapp og sosiale sosiale widgets (Twitter, Inc.)
Tweet-knappen og Twitter sosiale widgets er tjenester for interaksjon med Twitter sosiale nettverk, levert av Twitter, Inc.
Samlet personlig informasjon: informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingssted: USA - Personvernregler.

Brukerrettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter med henvisning til dataene som behandles av den dataansvarlige.
Spesielt har brukeren rett til å:

1. å vite eksistensen av databehandling som kan berøre den

2. trekke tilbake samtykke når som helst. Brukeren kan trekke tilbake samtykke til behandlingen av sine tidligere personlige opplysninger.

3. motsette seg behandlingen av dataene dine. Du kan motsette deg behandlingen av dataene dine når det skjer på et annet lovlig grunnlag enn samtykke. Ytterligere detaljer om retten til opposisjon er angitt i avsnittet nedenfor.

4. få tilgang til dataene dine. Brukeren har rett til å innhente informasjon om dataene som behandles av den dataansvarlige, om visse aspekter av behandlingen, og å motta en kopi av de behandlede dataene.

5. verifisere og be om en rettelse. Brukeren kan verifisere korrekte data og be om oppdatering eller korrigering.

6. oppnå behandlingsbegrensning. Når visse vilkår er oppfylt, kan brukeren be om begrensning av behandlingen av deres data. I dette tilfellet vil behandlingsansvarlige ikke behandle dataene for noe annet formål enn deres bevaring.

7. få kansellering eller fjerning av deres personlige data. Når visse vilkår er oppfylt, kan brukeren
be om kansellering av deres data av eieren.

8. motta dataene dine eller få dem overført til en annen innehaver. Brukeren har rett til å motta sine data i et strukturert format, fra
vanlig bruk og lesbar med automatisk innretning og, der det er teknisk mulig, å få overføring uten hindring til en annen holder. Denne bestemmelsen gjelder når dataene behandles med automatiserte verktøy og behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er part i, eller på kontraktsmessige tiltak knyttet til den.

9. foreslå en klage. Brukeren kan klage til den kompetente personvernmyndigheten eller opptre i retten.

Detaljer om retten til opposisjon

Når personopplysninger behandles i offentlig interesse, i utøvelse av offentlig myndighet som innehaveren er investert i, eller for å forfølge en legitim interesse fra eieren, har brukere rett til å motsette seg behandlingen av grunner knyttet til deres spesielle situasjon.
Brukere blir påminnet om at hvis dataene deres behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg behandlingen uten å oppgi noen grunn. For å finne ut om eieren håndterer data for direkte markedsføringsformål, kan brukere referere til de respektive delene av dette dokumentet.

Hvordan utøve rettighetene

For å utøve brukerens rettigheter, kan brukere rette en forespørsel til kontaktinformasjonen til eieren angitt i dette dokumentet. Forespørslene deponeres gratis og behandles av eieren så snart som mulig, uansett innen en måned.

Retningslinjer for informasjonskapsler
Denne applikasjonen bruker informasjonskapsler. For å lære mer og lese detaljert informasjon, kan brukeren konsultere Cookie Policy.

Forsvar i retten

Brukerens personlige data kan brukes av eieren i retten eller i de forberedende faser av den mulige etableringen for forsvar mot misbruk i bruken av dette programmet eller relaterte tjenester fra brukeren.
Brukeren erklærer å være klar over at datakontrolleren kan være forpliktet til å utlevere dataene etter ordre fra de offentlige myndighetene.

Spesifikk informasjon

På forespørsel fra brukeren, i tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen, kan denne applikasjonen gi brukeren tilleggs- og kontekstuell informasjon om spesifikke tjenester, eller innsamling og behandling av personopplysninger.

Systemlogger og vedlikehold

For behov relatert til drift og vedlikehold, kan denne applikasjonen og eventuelle tjenester fra tredjeparter som brukes av den, samle systemlogger, som er filer som registrerer samspillet og som også kan inneholde personlige data, for eksempel brukerens IP-adresse.

Jeginformasjon som ikke er inkludert i denne policyen

Ytterligere informasjon i forbindelse med behandling av personopplysninger kan når som helst bli bedt til behandlingsansvarlig ved hjelp av kontaktinformasjonen.

Svar på "Ikke følg" -forespørsler

Denne applikasjonen støtter ikke "Ikke følg" forespørsler.
For å finne ut om noen tredjeparts tjenester som støttes, blir brukeren invitert til å konsultere deres respektive personvernregler.

Endringer i denne personvernerklæringen

Databehandleren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen når som helst ved å informere brukerne på denne siden og om mulig om dette programmet og, hvis det er teknisk og juridisk gjennomførbart, ved å sende et varsel til brukerne gjennom en av de ytterste kontaktene informasjon i eierens eie. Vennligst se derfor regelmessig på denne siden, med henvisning til datoen for den siste endringen som er angitt nederst.
Hvis modifikasjonene gjelder behandlinger som er juridisk grunnlag for samtykke, vil kontrolleren samle inn brukerens samtykke på nytt, om nødvendig.

Tilbake til toppenTilbake til toppen
nb_NONB